• Utfall och reaktivitet
  • Svårigheter vid hantering
  • Ängslighet och ensamhetsproblem
  • Besatthet och tvångsmässigt beteende

Listan kan göras lång...

Har du prövat allt

Men inget fungerar?


Har din hund fortfarande oönskade beteenden som du inte vet hur du ska hantera?

Vill du veta sanningen ingen berättat för dig?